Sökning: "Functional textile finishes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Functional textile finishes.

  1. 1. Development of waterborne and mild curing DWRs, formulated with fully bio-based substances

    Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

    Författare :Johannes R. S. van Overmeeren; [2020]
    Nyckelord :Durable water repellents; Bio-based; Biodegradable; Two-phase systems; Fluorine-free; Functional textile finishes; Vattenavvisning; Bio-baserad; Biologiskt nedbrytbar; Fluorkarbonfri; Funktionella textilbehandlingar;

    Sammanfattning : ”Durable water repellents (DWR) är textilimpregneringar som bidrar med vattenavvisande egenskaper som håller länge på funktionella tyg. Tyvärr är dessa hydrofobiska ytbehandlingar vanligtvis en källa till skadliga och persistenta kemikalier och de även är producerade från fossilbaserade resurser. LÄS MER