Sökning: "Functionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Functionalism.

 1. 1. Enamelled steel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Johannes Postlmayr; [2021-01-05]
  Nyckelord :Enamelled Steel; Glass on metal; Enamel; Emaille; Emalj; Enamelware; Kitchenware; Householdware; Hollowware; Public health; Lead-poisoning; Industrial Revolution; Design; Functionalism; Gestaltung; Gestaltning; Contemporary Sculpture; Applied craft; Object art; CAD; CNC water-jet cutting; Augmented reality;

  Sammanfattning : This exam project is about a material that developed with the rise of the industrial revolution, became almost obsolete in recent decades, and that I now use in the field of applied art, craft, and design.Enamelled steel is a material mostly known for its use in domestic kitchenware and colourful road and advertising signs. LÄS MER

 2. 2. ARKITEKTEN ERNST TORULF Ett västsvenskt perspektiv på det tidiga 1900-talets svenska arkitektur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2020-08-18]
  Nyckelord :Swedish architecture; National romanticism; Nordic classicism; functionalism; early 1900’s; Gothenburg;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 60 hpAvancerad nivå2019:32.... LÄS MER

 3. 3. EU:s kamp mot terrorism : En kvalitativ textanalys om unionens samordning av RIF och GUSP till följd av terror

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lovina Fält; [2020]
  Nyckelord :CFSP; JHA; EU; counter-terrorism; integration; neofunctionalism;

  Sammanfattning : This essay examines the institutional coherence between the European Union’s Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the field of Justice and Home Affairs (JHA), in order to combat jihadist terrorism. Coordinated instruments between the two policy areas are vital in order to maintain internal security within the European Union (EU) in its war against terrorism. LÄS MER

 4. 4. Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar : med fokus på funktion, rymlighet och naturkontakt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Dahoud; [2020]
  Nyckelord :stadsplanering; bostadsgård; gestaltning;

  Sammanfattning : Under det senaste seklet har bostadsgårdar för flerfamiljshus genomgått flertal förändringar gällande aspekterna funktion, rymlighet och naturkontakt. Med tiden har Stockholm, precis som andra svenska städer, planerats med olika synsätt och perspektiv vilket påverkat stadens utformning. LÄS MER

 5. 5. The place of diaspora in public diplomacy - Rossotrudnichestvo and the Russian compatriots.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alla Sønderholm; [2020]
  Nyckelord :public diplomacy; Russia; diaspora; civil society;

  Sammanfattning : In the globalized world, the distribution of power is spread among different types of actors, including non-states. Diasporas in that respect possess an ability to gain actorness. Especially in the frames of ‘soft power’ since the sources of that power is tight to attractiveness. LÄS MER