Sökning: "Fund Activity"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Fund Activity.

 1. 1. A Wolf In Sheep's Clothing, A study about potential closet indexing in the Swedish equity mutual fund industry.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Dufwa; Johan Johansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Active Share; Tracking error; Fund activity; Fees; Mutual funds; Closet indexing; Index hugging;

  Sammanfattning : We measure the activity of Swedish domiciled equity mutual funds with Sweden as geographical investment universe, by calculating their active share with respect to major market indices like OMX30 GI and OMX Small Cap TR and retrieving tracking error and r-squared from Bloomberg. Afterwards we calculate the cost to investors by comparing the cost of investing in comparable explicit index funds and the cost of the closet indexers. LÄS MER

 2. 2. Implementing Liikumisretsept (Physical Activity on Prescription) in Estonian healthcare

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tarmo Tikk; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Physical Activity on Prescription; Estonia; Liikumisretsept; Implementation; Organizational readiness for change; Content analysis;

  Sammanfattning : Background: Physical Activity on Prescription (PAP) is a proven way to increase physical activity amongst patients in primary healthcare. Despite the scientific support for the method and the fact that it is being used in several countries (for example Sweden and Finland ), Estonia has not implemented this method in the healthcare system. LÄS MER

 3. 3. Enskilda svenska skogsägares kunskap avseende beskattning av skogsintäkter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Johan Kastensson; Nils Norder; [2020]
  Nyckelord :enskild näringsverksamhet; privata svenska skogsägare; skogsekonomi;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att undersöka kunskapsnivån kring beskattning av skogsintäkter hos skogsägare i Sverige. Det syftar även till att undersöka om det är så att kunskapsnivån skiljer sig emellan de skogsägare som de facto bor på sin fastighet, så kallade närbor, och de som inte bor på sin fastighet, det vill säga utbor. LÄS MER

 4. 4. Does the Rise of Passive Investors Facilitate Hedge Fund Activism? An Empirical Analysis of Target Firm Value and Operating Performance

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jan Gunell; Philip Linderum; [2020]
  Nyckelord :Hedge Fund Activism; Passive Investors; Corporate Governance; Firm Value; Operating Performance;

  Sammanfattning : Recent years have witnessed a concurrent development in U.S. stock ownership with a growing presence of passive investors and an increasing activity of hedge fund activism. This thesis addresses the question whether this development is related, and more specifically, whether the growth of passive investors facilitates hedge fund activism. LÄS MER

 5. 5. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER