Sökning: "Fundamental analys"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade orden Fundamental analys.

 1. 1. Att lyfta fram kvinnors upplevelser: en studie om livmoderhalscancers påverkan på kvinnors sexuella hälsa : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Malin Carlborg; Linnéa Danielsson; Elin Mahrs Widelius; [2024]
  Nyckelord :Qualitative method; cervical cancer; gynecological cancer; nursing care; SoC Sense of coherence ; experiences; Kvalitativ metod; cervixcancer; gynekologisk cancer; omvårdnad; KASAM; erfarenheter ;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 rapporteras det globalt 604 000 nya fall av livmoderhalscancer. I 90% av fallen skedde dessa i låg- eller medelinkomstländer. Den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är infektion med HPV-virus som är en sexuellt överförbar infektion. LÄS MER

 2. 2. Transdebatten och de ideologiska argumenten : En analys av argumenten och ideologierna bakom lagstiftningsdebatten på amerikansk delstatsnivå

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Alexander Embretsen; Alexander Sjöberg; [2024]
  Nyckelord :Trans; bills; debate; ideology; argument analysis;

  Sammanfattning : There’s a growing number of trans-related bills in the US and states are divided amongst themselves with some taking a strong pro-trans stance and others a strong anti-trans stance. This study analyses the arguments of six different political debates on the US state-level. These debates all concern either pro-trans or anti-trans bills. LÄS MER

 3. 3. Designprocessen och maskininlärning: Framtiden för användarcentrerad design

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Lisa Marie Karin Gärdhammar; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Design process; Journey Mapping; Empathy; User experience; Customer experience; Artificiell intelligens; Maskininlärning; Designprocessen; Journey Mapping; Empati; Användarupplevelse; Kundupplevelse;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens (AI) och i synnerhet maskininlärning (ML) har inom UX-design visat potential att förbättra designprocessen genom att exempelvis identifiera användargrupper från stora datamängder, effektivisera idégenerering och automatisera repetitiva uppgifter. Det råder dock oenighet kring hur tekniken kan integreras i designprocessen. LÄS MER

 4. 4. FRÅN TANKE TILL ÅTGÄRD: HUR IDÉER FORMAR EN KOMMUNAL BROTTSFÖREBYGGANDE STRATEGI : En jämförelse mellan Västerås stad och Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Eriksson; Cassandra Lindgren; [2024]
  Nyckelord :Policy; Ideas; Crime development; Insecurity; Municipality; Crime prevention work; Safety promotion work; WPR-analysis; Örebro Kommun; Västerås stad; Policy; Idéer; Brottsutveckling; Otrygghet; Kommun; Brottsförebyggande arbete; Trygghetsfrämjande arbete; WPR-analys; Örebro Kommun; Västerås stad;

  Sammanfattning : This study aims to deepen the understanding of how safety and crime prevention issues are framed in municipal policy documents. By focusing on Västerås and Örebro, two Swedish municipalities relatively impacted by crime, the study analyzes the portrayal of the problem and the underlying ideas and strategies shaping the decision-making proces. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefin Karmskog; Nancy Antar; Marwa Khorosh; [2024]
  Nyckelord :experiences; nurses; palliative care; person-centered care; erfarenheter; palliativ vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: När sjukdomen inte längre kan botas, blir fokus för vården att främja välbefinnandet under livets sista skede. Palliativ vård syftar till att lindra symtom och minska lidande. LÄS MER