Sökning: "Funerals"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Funerals.

 1. 1. Miljöpåverkan i samband med begravningar och begravningsceremonier : En undersökning av möjlighet för nationella styrsystemför gravplatser samt en enkätstudie om attityder för frivilligt miljöarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Maria Petersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid förändringar i klimat och förändrade vattenmönster kan föroreningar i markenhärledda från tidigare aktiviteter i samband med begravningar innebära ökade riskerför förorening av grundvatten i anslutning till gravplatser. Sjukdomsspridandepatogener uppkommer bara från kistbegravningar så den ökande trend avkremeringar som går att se i Sverige minskar dessa risker. LÄS MER

 2. 2. Digitala begravningar : En etnologisk studie om upplevelsen av att delta i en direktsänd ritual

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Cornelia Andersson; [2021]
  Nyckelord :ethnology; ritual; emotions; digital funeral; online funeral; etnologi; ritual; känslor; digital begravning; direktsänd begravning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how people act during and experience the feeling of participating in a digital funeral, in order to increase the understanding of how online rituals function. Through interviews with five people who have participated in digital funerals and based on ritual theory and Sara Ahmed’s phenomenological understanding of emotions, I investigate the following questions: How does it feel to participate in the elements of a digital funeral? How do funeral rituals function in a digital funeral? How can participants actively engage in a digital funeral?  The results of the study show that the experience of participating in a digital funeral does not correspond with the participants expectations and conceptions of what a funeral is. LÄS MER

 3. 3. “Han tyckte ju inte om krusiduller!” En kulturanalytisk studie om samtida planering och utformande av begravningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Angelica Norén; Alexander Zuniga Diaz; [2020-11-18]
  Nyckelord :begravning; riter; död; döden; modernitet; postmodernitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss contemporary tendencies in the planning and designing of funerals from the perspective of funeral directors. We have executed interviews with eight funeral directors in Gothenburg and analysedthe produced material withsociologist TonyWaltersthreeidealtypes: traditional, modern and neo-modern death as our theoretical framework. LÄS MER

 4. 4. Sacral neutral : An exploration of the funeral spaces of tomorrow

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Robert Wallin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis addresses the current need for new ceremony spaces for funerals. Non-confessional or civil funerals are increasing in Sweden, where projections indicate that one of four funerals in 2030 will be civil. LÄS MER

 5. 5. Döden väntar inte : Anpassningar av vanliga begravningar under Covid-19 pandemin

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Andersson; [2020]
  Nyckelord :Begravningsritual; Anpassningar; Livscentrerad begravning; Epidemi; Pandemi; Corona;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka om kristna församlingar tvingats göra kompromisser eller anpassa sina begravningsritualer under corona-pandemin. Tidigare forskning om hur begravningar har hanterats vid andra epidemier, så som aids-epidemin på 80- och 90-talet och kolera-epidemin i Guinea-Bissau 1994, samt hur begravningstraditionen har utvecklats i slutet av 1900-talet har fungerat som inspiration för vad som ska undersökas i denna rapport. LÄS MER