Sökning: "Funktionär"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Funktionär.

 1. 1. På egen risk? - Om ansvaret för personskador vid löpar- och hinderbanetävlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Damage in sport is a quite unexplored area of law. It is primarily the situations when an athlete sues another athlete for damage or when a spectator or third party sues an athlete or organizer of sports events for damage that’s been treated in case law and legal research. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta för varandra : En studie om ideellt engagemang vid musikfestivaler i Norrland

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Moa Markgren; [2014]
  Nyckelord :ideell; ideellt arbete; frivilligarbetare; volontär; funktionär; festival; musik; musikfestival; socialt kapital; social tillit; sociala rörelser; civilsamhället; kulturentreprenör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varför arbeta utan lön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hedvig Adolfsson; Elina Söderberg; [2013-08-23]
  Nyckelord :Funktionär; motivation; volontär;

  Sammanfattning : Every year big events takes place in different cities, one of the largest half marathons in the world is located in Gothenburg and is called GöteborgsVarvet. These kind of events rely on volunteers to even be able to manage the pressure from the arrangement. LÄS MER

 4. 4. Alltså ledare, det ordet är ju så svårt att säga : En studie om temporärt ledarskap under musikfestivaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ingela Carlsson; Sara Högsten; Helena Lundén; [2013]
  Nyckelord :Volunteer Organisations; Festival Leader; Volunteer; Temporary Leadership; Temporary; Funktionärsledare; Funktionär; Temporärt Ledarskap; Temporära Organisationer; Festival;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förmedla insikt i hur funktionärsledarna kan leda föratt få ideellt arbetande funktionärer att känna en meningsfullhet med det ideellaarbetet. Festivalorganisationerna menar att funktionärer är ovärderliga för att festivaler skavara möjliga att genomföra. LÄS MER

 5. 5. Trusteefunktioner vid obligationsemissioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; [2007]
  Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trusten är en rättsfigur som förekommer i de rättsordningar som är präglade av den engelska rättstraditionen samt sedan några decennier även i några andra rättsordningar. Enligt engelsk rätt uppkommer en trust då en person (kallad settlor) överlåter egendom åt en förvaltare (trustee) med förbehåll om att förvaltarens förfoganderätt skall inskränkas till förmån för en tredje person (beneficiary). LÄS MER