Sökning: "Funktionell flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Funktionell flexibilitet.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Anpassningsbar och tillgänglig - En kvalitativ studie om studenters upplevelser av konceptet flexibilitet genom deltidsjobb inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Moa Olsson; [2021]
  Nyckelord :Detaljhandel; student; deltidsanställning; extraanställning; anpassningsbarhet; flexibilitet; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs och analyseras deltidsanställda universitetsstudenters upplevelser inom den svenska detaljhandeln. Det identifierade forskningsproblemet utgår från förväntningar på anpassningsbarhet och flexibilitet som finns på unga deltidsarbetande och studerande vuxna, samt hur dessa förväntningar hanteras av studenterna. LÄS MER

 3. 3. Effektivare material-och produktionsstyrning för minskad genomloppstid i en process hos ett företag med funktionell layout : En fallstudie på Press Kogyo Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain management; Non-value-added activities; Material and production management; Throughput time; Functional layout; Sheet metal processing; Production activity control; Lean waste; Combined make-to-stock and make-to-order; Supply chain management; Icke-värdeadderande aktiviteter; Material- och produktionsstyrning; Genomloppstid; Funktionell layout; Plåtbearbetning; Production activity control; Lean slöserier; Kombinerat tillverkning mot lager och tillverkning mot order;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknader har med tiden tenderat att bli mer globala vilket i sin tur har ökat konkurrensen mellan företag. Detta har inneburit att många industriorganisationer har behövt förändra sig för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsutveckling i en funktionell struktur : Hur kultur, struktur och ledarskap samverkar

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ulrika Lauritzen; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsstruktur; kultur; struktur; förändringsledning; TQM; offensiv kvalitetsutveckling; kvalitetsteknik; ledarskap;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har energibranschen mött nya utmaningar som förändrat förutsättningarna, i en tidigare stabil verksamhet som kännetecknats av god tillväxt och kapitalintensitet. De nya utmaningarna inom branschen har lett till ett behov av att förändra sättet att organisera och leda verksamheterna. LÄS MER

 5. 5. Hur kan magnetisk resonanstomografi användas för tidig diagnos av autism : Konsekvenser för röntgensjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erika Hassel; Mark Thorpe; [2018]
  Nyckelord :Autism; Autism Spectrum Disorder; Magnetic resonance imaging; radiology nurse; biomarker.; Autism; Autismspektrumtillstånd; magnetisk resonanstomografi; röntgensjuksköterska; biomarkör.;

  Sammanfattning : Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. AST drabbar cirka 1 % av barnen i Sverige och anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa delar av hjärnan. LÄS MER