Sökning: "Funktionsdrycker"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Funktionsdrycker.

 1. 1. Vad påverkar konsumenters val av funktionsdryck? : En undersökning om vilka faktorer som påverkar konsumenters val av varumärke på funktionsdrycksmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Hansson; Angelica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsdrycker; hälsa; marknadsföring;

  Sammanfattning : Consumption of functional drinks has grown immensely and companies have identified the market as profitable, which has led the competition within the market to intensify. The choices of products are increasing and that evokes the question which factors consumers value when choosing a brand over another. LÄS MER

 2. 2. Den nya trenden: Hälsa på burk : En kvalitativ studie om konsumenters främsta anledningar till valet av varumärke bland funktionsdrycker

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marcus Kaiser; Lina Selenius; [2018]
  Nyckelord :marketing; marknadsföring;

  Sammanfattning : In today's society there is a comprehensive health trend in the food industry. New products associated with exercise and health are frequently introduced to the market. One of these products is the “functional drink”. LÄS MER