Sökning: "Funktionsnedsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 1449 uppsatser innehållade ordet Funktionsnedsättning.

 1. 1. ADDITIVE MANUFACTURING FOR ASSISTIVE TECHNOLOGY : Innovative Design for an Ankle Foot Orthosis

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Theresa Hoai-Thuong Nguyen; [2021]
  Nyckelord :Ankle Foot Orthosis; Orthotics; Assistive Technology; 3D Printing; 3D Scanning; Additive Manufacturing; Self-Expression; Personalization; Customization; Human Rights;

  Sammanfattning : The following report presents a Master thesis project about a re-design of an ankle foot orthosis using additive manufacturing as the production method, conducted by a student in Spring 2020 as part of the Master’s programme Industrial Design at Jönköping University’s School of Engineering. Ankle foot orthoses are the most prescribed lower extremity orthoses worldwide and are worn in a visually obtrusive way making patients feel stigmatized for their disability. LÄS MER

 2. 2. Representation av personer med funktionsvariation : En studie om i vilken utsträckning fackföreningar och intresseorganisationer representerar personer med funktionsvariation på arbetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Fält; [2021]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; insider-outsider; intresseorganisation; fackförening; substantiell representation;

  Sammanfattning : How come that people with disabilities still do not have the same opportunity to receive a job offer as the rest of the population? Who represents these disabled people’s interests in labormarket-related discussions? This thesis aims to evaluate the representation of the disabled within the labor market by comparing interest groups to trade union organizations based on thedebate between the Power resource approach (PRA) and the New politics (NP) perspective.There is limited research on this area related to disabled people; therefore, this thesis adapts the two theories in a new way when trying to apply the perspectives on disabled people. LÄS MER

 3. 3. Dubbla barriärer? : Musiklärares arbete med elever med annat modersmål än svenska i särskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Wallmyr; [2021]
  Nyckelord :elever med annat modersmål än svenska; särskola; funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur musiklärare inom grundsärskola och gymnasiesärskola beskriver sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska i ämnet musik. Fyra, inom särskola verksamma, musiklärare intervjuades och deras utsagor analyserades enligt fenomenografins regler. LÄS MER

 4. 4. Rätten till arbete - arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Mårtensson; Pablo Santi Velazco; [2021]
  Nyckelord :funktionsnedsättning; diskriminering; diskrimineringsförbud; tillgänglighetsåtgärder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För en person med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som innebär att rätten till delaktighet i arbetslivet på lika villkor som andra begränsas. Denna utredning syftar till att med den rättsdogmatiska metoden utreda vad som innefattas i arbetsgivarens ansvar att motverka diskriminering och främja personer med funktionsnedsättnings rätt till deltagande i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Sångundervisning med variation : Om sångpedagogers undervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecka Krusevall; [2021]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; Downs syndrom; sångpedagog; sångundervisning; kör; körundervisning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna undersökning är att få fördjupande kunskaper om sångundervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare forskning visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva längre tid för inlärning vid musikundervisning och att anpassningar kan behöva göras utifrån personens individuella förutsättningar. LÄS MER