Sökning: "Funktionsprototyper"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Funktionsprototyper.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Ny design för enklare montering : En fallstudie på värmefläkten Tiger P153

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Jansson; Oliver Nyroos; [2021]
  Nyckelord :montering; DFA; design;

  Sammanfattning : This bachelor thesis marks the end of the engineering program within innovation and product design. This study was conducted at Mälardalen university during the spring term of 2021. The demand of this study arose for the client, Systemair, who wanted to develop one of their existing products. LÄS MER

 3. 3. Styrd Borrning : Konceptgenerering av mekaniskt styrsystem för implementering i ett framtida borrsystem

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Lennartsson; Markus Lundborg; [2013]
  Nyckelord :borehole; joint; directional; concept generation.; borrhål; koppling; snedställning; konceptframtagning;

  Sammanfattning : LKAB Wassara AB, förkortat Wassara, är ett dotterbolag till det statligt ägda LKAB. Wassara utvecklar och tillverkar borrsystem som bland annat används för spränghålsborrning i LKAB:s gruvor. Borrtekniken som Wassara utvecklat använder sig av trycksatt vatten för att driva en slaghammare vilken slår på en borrkrona. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av automatisk monteringscell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Oskar Edström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport presenterar ett examensarbete som handlar om en konceptstudie för en monteringscell. Examensarbetet har genomförts av Oskar Edström, student inom maskinteknik på Umeå Universitet, under våren 2013. LÄS MER

 5. 5. Att se men inte höra : Ett eye-trackerbaserat hörseltest för spädbarn

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Sunberg; Simon Palmgren; [2012]
  Nyckelord :Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hearing Level; Threshold of Hearing; Infant; Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hörnivå; Hörtröskel; Spädbarn; Bebis;

  Sammanfattning : En hörselnedsättning är en kommunikationsstörning som starkt påverkar en bebis utveckling på många områden, inte bara ljudperception och talad kommunikation. I Sverige screenas idag alla bebisar redan på BB, för att så tidigt som möjligt upptäcka medfödda skador. LÄS MER