Sökning: "Furat Shamurad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Furat Shamurad.

  1. 1. Utveckling av FPGA kontroller för test av VGA-gränssnitt

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Furat Shamurad; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Ericssons HDS8000 är nästa generations Hyperscale Datacenter System som är utvecklad med en uppdelad hårdvarustrategi för att förbättra effektivitet, användning, automation och den totala ägandekostnaden. Compute kortet som ingår i HDS8000 utgör en styrenhet i servernät där stora mängder data ska hanteras. LÄS MER