Sökning: "Fusion"

Visar resultat 1 - 5 av 617 uppsatser innehållade ordet Fusion.

 1. 1. "Majority of the minority" - Om stämmojävets ändamålsenlighet som minoritetsskyddsregel i den svenska bolagsrätten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Persson; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av de viktigaste grunderna i aktiebolagets funktionssätt är att en aktieägare är fri att främja sina egna intressen. Detta utgör i mångt och mycket själva anledningen till varför en aktieägare aktivt intresserar sig i ett bolags verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Crucial Parameters for Additive Manufacturing of Metals : A Study in Quality Improvement

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Berglund; Filip Ivarsson; Marcus Rostmark; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; Production parameters; Sandvik; Quality improvement; Selective laser melting; Powder bed fusion; Process control;

  Sammanfattning : Production by Additive Manufacturing creates opportunities to make customized products in small batches with less material than in traditional manufacturing. It is more sustainable and suitable for niche products, but entails new production demands to ensure quality. LÄS MER

 3. 3. Construction of a fusion protein for anchoring the inflammatory receptor NLRP3 to the cell membrane

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Rebecca Ling; [2019]
  Nyckelord :NLRP3 inflammasome; Overlap PCR; Fusion Protein; LPI™ technology;

  Sammanfattning : The innate immune system are a cooperation of many components – receptors being one of them. Both membrane-bound and cytosolic receptors play a large role in the defence system against pathogens and danger. LÄS MER

 4. 4. EB-PBF additive manufacturing of Alloy 718 : Effect of shot peening on surface characteristics and high temperature corrosion performance

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Venkataramanan Mohandass; [2019]
  Nyckelord :Alloy 718; additive manufacturing; electron beam-powder bed fusion; surface engineering; shot peening; high temperature corrosion;

  Sammanfattning : There is an upsurge of research interest on Alloy 718 additively manufactured (AM) by electron beam powder bed fusion (EB-PBF) technique in aero and land-based gas turbine engines. However, the surface quality of the manufactured components has always been a major challenge. LÄS MER

 5. 5. AGGREGATION OF HETEROGENEOUS DATA IN ATHEROSCLEROSIS ASSESSMENT

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Leonard Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ‘The cardiovascular disease atherosclerosis can lead to life threatening conditions such as stroke. Th‘is study explores supervised learning to assess atherosclerosis in individuals, using heterogeneous data in the form of tabular data from several data sets and images. LÄS MER