Sökning: "Fusion"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade ordet Fusion.

 1. 1. "Majority of the minority" - Om stämmojävets ändamålsenlighet som minoritetsskyddsregel i den svenska bolagsrätten.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Persson; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En av de viktigaste grunderna i aktiebolagets funktionssätt är att en aktieägare är fri att främja sina egna intressen. Detta utgör i mångt och mycket själva anledningen till varför en aktieägare aktivt intresserar sig i ett bolags verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Vad kännetecknar en genre? : En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Charlotte Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Jazzrock; Fusion; Jazz; Rock; Genre; Musikanalys;

  Sammanfattning : Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika infallsvinklar. LÄS MER

 3. 3. Paradigm Shift : The musical developement of barbershop harmony between 1939-2918

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Krigström; [2019]
  Nyckelord :Barbershop; Harmony; Musical Development; Genre-specific; barbershop; stämsång; musikalisk utveckling; genrespecifik;

  Sammanfattning : Barbershop harmony in the form of quartet singing has its roots in the USA from the middle of the 19th century and has grown into its own unique genre. Towards the end of the 1930’s the genre had almost disappeared, and in 1938 an organization was formed to preserve it. LÄS MER

 4. 4. Efficiency of CNN on Heterogeneous Processing Devices

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Josefin Ringenson; [2019]
  Nyckelord :CNN; Accelerator; Convolution; Heterogeneous Processing Device; AI Engine; FPGA; Hardware Architecture; Automotive Security; Computer Vision; Layer Fusion;

  Sammanfattning : In the development of advanced driver assistance systems, computer vision problemsneed to be optimized to run efficiently on embedded platforms. Convolutional neural network(CNN) accelerators have proven to be very efficient for embedded camera platforms,such as the ones used for automotive vision systems. LÄS MER

 5. 5. Bordunbaserad Vallåtsmusik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tobias Karlehag; [2018-07-31]
  Nyckelord :Bordun; Vallåt; Lockrop; Folkmusik; Minimalism;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka om de går att översätta ett tonspråk från en genrertill en annan med ursprunget fortfarande igenkännbart . Att låta två musikstilar mötas i enfusion och se vad som består och vad det nya blir, hur det låter. LÄS MER