Sökning: "Future of auditing"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Future of auditing.

 1. 1. The Future of Auditing : A Qualitative Study of the Swedish Audit Profession in a Digital World

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Stephanie Kiratsopoulou; Robin Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Delphi method; audit process; audit risk and audit in the future;

  Sammanfattning : Background – As we live in a more digitized world, technological advancements have already taken place and have reshaped many different industries. One of these industries is the audit profession, which is a profession where the digitalization can contribute immensely. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens risker : Vilken kompetens behöver revisorer för att möta dessa?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elin Hellsten; Erika Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; risk; audit; competence; Digitalisering; risk; revision; kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitalisering är en trend som påverkar hela samhället och alla branscher, så även revisionsbranschen. Tidigare forskning har främst pekat på alla fördelar och positiva effekter digitaliseringen för med sig för revisorer, och ytterst lite forskning tar upp vilka negativa effekter och risker som också finns. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar med ekologiskt ansvarstagande i stora företags leverantörskedjor : - En modellutvecklande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gabriel Ekelöf; Marcus Nordenståhl; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Environmental responsibility; Supply chain; Challenges; Implementation; Audit; Communication; Corporate social responsibility CSR ; Ekologiskt ansvarstagande; Leverantörskedja; Utmaningar; Implementering; Granskning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Utifrån idégrunderna från CSR är syftet att utveckla en samlad modell om de mest utmärkande utmaningarna med ekologiskt ansvarstagande inom leverantörskedjor, med fokus på implementering, granskning och kommunikation. Metod: Studien baseras på vetenskapsteori från hermeneutiken och socialkonstruktivismen. LÄS MER

 4. 4. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Automation and the transformation of the audit process : A qualitative research on the impact of automation on the audit process

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maija Keskinen; Rudo Cathrine Tarwireyi; [2019]
  Nyckelord :Auditing; audit process; automated accounting; automated auditing; automation;

  Sammanfattning : Technology is advancing at a rapid pace impacting many industries including accounting and auditing industries. Technological development has enabled implementation of automated accounting systems that make it possible for firms to shift from traditional accounting to automated accounting. LÄS MER