Sökning: "Futures Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Futures Studies.

 1. 1. Scenario Planning Analysis of the Industry of Commercial Vehicles - A Strategic Outlook

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Svanberg; Casper Österlind; [2021-07-09]
  Nyckelord :Commercial vehicle industry; Truck; MDT; HDT; Scenario planning; Trend; Technological Transitions; Vehicle-to-vehicle; V2V; Platooning; Fuel cell electric vehicle; FCEV;

  Sammanfattning : The industry of commercial vehicles is undergoing significant changes that affect activities of the complete value chain, as well as how the truck is operated. The industry is shaped by the trends of sustainable and safe transportations, vehicle autonomy, and connectivity. LÄS MER

 2. 2. Así se dice - Så säger man : En studie om uttal och prosodi i digitala läromedel för spanskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Hällgren; [2021]
  Nyckelord :IKT-användande i språkundervisning; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo se practica la pronunciación y la prosodia en las tareas orales de tres libros digitales de español como lengua extranjera (ELE). Para poder investigar eso se pregunta lo siguiente: ¿Cómo están formados los libros digitales de ELE? ¿Qué conocimientos y habilidades pueden adquirir los alumnos suecos a través de las tareas orales de los libros digitales? Se propone que la prosodia es un elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Mobility Scenario Modeling : Evaluating Future Resilience of Modular Concepts for Electrified Trucks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Simon Björkvall; Rikard Bodén; [2021]
  Nyckelord :Scenario Modeling; Futures Studies; Modularization; Inter-Urban Transportation; Product Development; Scenariomodellering; Framtidsstudier; Modularisering; Inter-Urban Transport; Produktutveckling; Lastbilar;

  Sammanfattning : Today, one of the greatest concerns for companies is how well their business will fit their future markets. However, predicting how the future will unfold is almost impossible for many industries, but companies that fail to prepare their products for future markets will most likely face substantial problems. LÄS MER

 4. 4. Reimagining climate futures : Using critical futures studies to explore scenarios for Ljungby municipality in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Linna Fredström; [2021]
  Nyckelord :sustainability transformations; scenarios; storytelling; critical futures studies;

  Sammanfattning : A growing body of research is calling for radical transformation of society to avoid catastrophic levels of climate change and create a more sustainable and just future. To make this possible, climate researcher will need new approaches and methods that help envision and enable transformations. LÄS MER

 5. 5. Osäkra tillsammans : Osäkerhet i robusta beslut och omvärldsanalys inom svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Simon Fridolfsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande klimatkrisen kräver hållbara samhällen. Men tidsförhållanden avseende dessa frågor är mycket stora vilket leder till beslutskontexter behäftade med stora osäkerheter. Inom svensk offentlig sektor finns flera olika inriktningar till hur denna osäkerhet kan hanteras. LÄS MER