Sökning: "Fyra- flödesmodellen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fyra- flödesmodellen.

  1. 1. Kommunicera och samarbeta digitalt : En studie om medarbetares upplevelser av distansarbete till följd av pandemin

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Elina Petersson; Tina Norrby; [2022]
    Nyckelord :Home-based telework; Pandemic; Communication; Collaboration; Four-flow model; Påtvingad distansarbete; Pandemi; Kommunikation; Samarbete; Fyra- flödesmodellen;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur snabb omställning till distansarbete i samband med pandemin har påverkat kommunikation och samarbete inom en organisation. I studien kommer medarbetarnas upplevelser av den informella och formella kommunikationen samt samarbeten att undersökas, för att se om det finns några skillnader före och under pandemin. LÄS MER