Sökning: "Fysiologi 1"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Fysiologi 1.

 1. 1. Fysiska aktioner under matchspel i Padel : En kartläggning och analys kring skillnader mellan vinnare och förlorare bland herramatörer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Joakim Demegård; Erik Peterson; [2022]
  Nyckelord :Padel; Accelerationer; Decelerationer; Matchaktioner; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet är att kartlägga fysiska matchaktioner under padelspel på herramatörspelare i Sverige. Matchaktioner definieras som antal accelerationer, decelerationer och riktningsförändringar höger och vänster. Det andra syftet är att analysera om det finns skillnader i matchaktioner mellan vinnare och förlorare. LÄS MER

 2. 2. Vägen till världseliten i padel : En jämförelse mellan världseliten ochsvenska eliten inom herrpadel

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Rasmus Engström; Jacob Michalak; [2022]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att kartlägga skillnaden mellan svenska padelelitens spelmönster medvärldselitens spelmönster. I studien valde vi att analysera om det finns någon skillnad mellanmanliga svenska- och världseliten när det kommer till:1. Typ av slag vid vunnen poäng2. LÄS MER

 3. 3. Betydelse av variabeln rörelseomfång inom styrketräningsvolym : en studie av dess inverkan på återhämtning av kraftutveckling

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Linus Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Range of Motion; Rörelseomfång; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning: Syftet är att studera hur manipulering av ROM påverkar två olika träningsprogram med samma mängd träningsvolym (sets x reps x vikt x tid). Syftet är specifikt att studera hur ROM kan påverka ansträngningsgraden, prestationen i form av kraftutveckling under återhämtningsperioden, men även en uppskattning på träningsvärk av dessa två träningsprogram och på så sätt estimera betydelsen av ROM. LÄS MER

 4. 4. Skillnaden i förekomsten av riskfaktorer för Patellar Tendinopati för volleybollspelande ungdomar : En enkätundersökning på elever från Riksidrottsgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Parisa Ariannia; [2022]
  Nyckelord :Patellar Tendinopati; hopparknä; volleyboll; psykologiska variabler; icke-träningsrelaterade variabler; träningsrelaterade variabler; enkät; tränarlänkvolleyboll;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon skillnad i förekomsten av riskfaktorer för Patellar Tendinopati (PT) mellan volleybollspelande ungdomar med PT och utan PT. Metod Målpopulationen som valdes i studien var 59 elever på volleyboll Riksidrottsgymnasiet. Eleverna var mellan 15 och 19 år. LÄS MER

 5. 5. Burnout och Work-Family Conflict hos alpina U16-tränare : Ideellt arbete med hälsan som insats?

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :André Lopez; Emelie Persson; [2022]
  Nyckelord :Work family conflict; Burnout; Coaching; Alpine skiing; Performance; elite alpine skiers; tränarlänkskidor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av, samt faktorer som bidrar till work-family conflict (WFC) och burnout bland ideella och icke-ideella U16-tränare inom alpin skidåkning. För att besvara syftet ställdes frågeställningarna: “hur ser förekomsten av burnout och WFC ut hos ideella respektive heltidsanställda alpina U16-tränare?”, “finns det något samband mellan WFC och burnout för alpina U16-tränare?” och “finns det något samband mellan arbetade timmar, burnout och WFC hos alpina U16-tränare?”. LÄS MER