Sökning: "Fysioterapeut"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Fysioterapeut.

 1. 1. Mobilisering, statisk eller dynamisk stretch för ökad dorsalflexion i fotleden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Oscar Palmblad; Alvesköld Daniel; [2020]
  Nyckelord :static stretch; dynamic stretch; posterior talocrural glide; asymptomatic; range of motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotleden används dagligen och en nedsatt fotledsrörlighet kan orsaka många problem för personer i vardagen. Knäböj är en rörelse som används både i vardagen samt i träningssammanhang och kräver en god dorsalflexion i fotleden. LÄS MER

 2. 2. ”Det är en enormt stor fråga” : En kvalitativ intervjustudie kring skolsköterskors uppfattningar om behovet av fysioterapeuter inom elevhälsan, samt vad de anser ha betydelse för att främja fysisk aktivitet i skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Norén; Emma Jarefors; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; physiotherapy; school; school health services; professional role;

  Sammanfattning : Bakgrund  Fysisk aktivitet under skoltid är av stor vikt då barn och ungdomar rör sig allt mindre. Skolans elevhälsa, däribland skolsköterskor, arbetar med främjandet av fysisk aktivitet i skolan. Studier kring hur en fysioterapeut kan verka inom elevhälsan är idag begränsade. LÄS MER

 3. 3. Röstens fysioterapi : om förebyggande och kurativt arbete mot röststörningar orsakade av ihållande muskelspänningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2020]
  Nyckelord :röstvård; anspänning; röstproblem; sångförmåga; sånghämningar; förebyggande åtgärder; sångundervisning; sånginlärning;

  Sammanfattning : Muskuloskeletala besvär som triggerpunkter eller generellt ökad muskeltonus utgör ett stort hälsoproblem i dagens samhälle. Spända axlar och käkar är exempel på reflexmässiga skyddsreaktioner vid negativ, okontrollerbar stress. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters upplevelser av Basal Kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Anna Changa Zetterström; Theodor Hasselblad; [2020]
  Nyckelord :Basic Body Awareness Treatment; Movement-based therapy; Posttraumatic Stress Disorder; Physiotherapy; Qualitative content analysis; Basal Kroppskännedom; Fysioterapi; Kvalitativ innehållsanalys; Rörelseorienterad terapi; Posttraumatiskt stressyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos till följd av exponering av ett tidigare trauma som bidrar till minskad funktion i vardagen. Basal Kroppskännedom (BK) är en behandlingsmetod med syftet att göra patienten mer medveten om sin kropp. LÄS MER

 5. 5. Äldre patienters upplevelser av återhämtning efter höftfraktur : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Laxgård; Elin Wiklander; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; hip fracture; older and patient; Höftfraktur; litteraturöversikt; patient; upplevelse och äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 18 000 personer av höftfraktur, den vanligaste orsaken är fall. Behandlingen av höftfraktur har utvecklats från att patienter ligger i sträck under flera veckor till operation med mobilisering direkt efter. LÄS MER