Sökning: "Fysioterapeut"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet Fysioterapeut.

 1. 1. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling vid patellar tendinopati : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Edelsvärd; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Fysioterapeutisk behandling; Patellar tendinopati; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hopparknä eller patellar tendinopati vilket är den kliniska benämningen är en överbelastningsskada på patellarssenan. Denna typ av överbelastningsskada uppstår på grund av repetitiva spänningar på senan. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapi efter obstetrisk analsfinkterruptur - "Jag trodde det var kört men mötet med fysioterapeuten gav mig hopp" : En kvalitativ intervjustudie om att hantera sin skada i sitt dagliga liv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annica Nordfeldt; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :analinkontinens; beteendemedicin; coping; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 3% av förlossningsskador vid vaginal födsel involverar analsfinktern. Dessa skador kan ge allvarliga fysiska och psykologiska konsekvenser, däribland smärta,urin- och analinkontinens, skam och ångest. Vid långvarig problematik rekommenderas livsstilsanpassning framför kirurgiska insatser. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters upplevelser av att bemöta patienter med muskuloskeletal smärta och rädsla-undvikande beteende : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madeleine Arrenius; Elin Löfving; [2020]
  Nyckelord :Rädsla; undvikande; fysioterapi; smärta; primärvården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskuloskeletal smärta är den vanligaste orsaken till dysfunktion globalt sett. Detta kan leda till ett rädsla-undvikande beteende hos patienten. Ett sätt att bemöta denna patientgrupp är att integrera det biopsykosociala synsättet. LÄS MER

 5. 5. Träning under en komplikationsfri graviditet : En litteraturstudie kring effekterna på den gravida kvinnan och hennes ofödda barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Julia Vidgren; Hedda Fredstam; [2020]
  Nyckelord :complication-free pregnancy; effect; exercise; pregnancy; effekter; graviditet; komplikationsfri graviditet; träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Träning och rörelse är viktigt för alla människor oavsett ålder eller kön, och kan förhindra flera olika sjukdomar. Tidigare har rekommendationer kring träning under graviditet varit restriktiva och givits med försiktighet för att inte riskera säkerheten för barn och mamma. LÄS MER