Sökning: "Fysisk aktivitet med digitala verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Fysisk aktivitet med digitala verktyg.

 1. 1. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Liselott Kent; [2021]
  Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

  Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbete med barns fysiska aktivitet och rörelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Emma Rydström; Emelie Tapper Gussman; [2021]
  Nyckelord :preschool; environment; physical activities; health education; approach; beliefs; language development; förskola; miljö; fysisk aktivitet; hälsoutbildning; förhållningssätt; uppfattning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar med och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet och rörelse i den dagliga verksamheten. Forskning visar att barn blir alltmer stillasittande och inaktiva då förskolans verksamhet blir med inriktad på undervisning samt ett ökat införande av digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och kunskaper i matematik : Finns det något samband?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jesper Augustsson; Martin Georgsson; [2021]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; matematik; elever; grundskolan;

  Sammanfattning : Inledning Världen digitaliseras i ett högt tempo idag, vilket påverkar hur mycket svenska elever rör på sig. Fysisk aktivitet i form av lekar och idrotter har i viss mån ersatts av att spendera tid framför diverse digitala verktyg, såsom datorer, tv-spel och mobiltelefoner. LÄS MER

 4. 4. Analog- och digital högläsning i förskolan : En fråga om syfte och organisation för att möjliggöra för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maria Kansten; Emma Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; digital högläsning; analog högläsning; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares arbete med analog- och digital högläsning som aktivitet i förskolan. För att uppnå syftet besvaras följande forskningsfrågor i studien: Vad finns det för likheter och skillnader mellan förskollärares arbete med digital högläsning och analog högläsning? Samt vilka tankar ger förskollärare uttryck för om digital- och analog högläsning? Med dagens teknik kan högläsning ha innebörden av analog högläsning ur en fysisk bok samt digital högläsning med hjälp av en lärplatta. LÄS MER

 5. 5. De digitala verktygens betydelse för ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kalle Kellokoski Adamsson; Tobias Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; Digitalisering; Digital kompetens; Idrottslärare; Skola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om betydelsen av digitala verktyg i idrott ochhälsa. Syftet är att se vilka möjligheter som finns, och vilka hinder digitala verktyg kanmedföra i undervisningen. Digitala verktyg är högst relevant sett till vår profession, givetden digitaliseringsstrategi som svenska skolan förväntas följa. LÄS MER