Sökning: "Fysisk aktivitet på recept [FaR]"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Fysisk aktivitet på recept [FaR].

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att förskriva fysisk aktivitet på recept inom primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Larsson; Ida Åberg Zingmark; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; District nurses; Primary healthcare; Public health; Nursing; Qualitative content analysis; Fysisk aktivitet på recept; Distriktssköterskor; Primärvård; Folkhälsa; Omvårdnad; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsstilsrelaterade folksjukdomar gör att miljoner människor världen över årligen dör i förtid. En äldre befolkning i kombination med ohälsosamma levnadsvanor bidrar till ökad risk att dö i folksjukdomar, såväl globalt som i Sverige. LÄS MER

 2. 2. FaR from over : En intervjustudie om olika regioners arbete med Fysisk aktivitet på Recept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Tomas Burvall; Kim Jonas Tjernberg; [2022]
  Nyckelord :Subventioner; folkhälsa; levnadsvanor; aktivitetsarrangörer; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är ett av det vedertagna sätt till att främja hälsa inom sjukvården i dagens Sverige och rekommenderas främst till patienter med olika diagnoser såsom diabetes typ 2, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett verktyg framtaget som ett behandlingsalternativ för att minska ohälsa och förskrivningen av farmaceutiska preparat. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet på recept vid depression : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :depression; fysisk aktivitet på recept; antidepressiva läkemedel;

  Sammanfattning : Bakrund: Depression är en psykisk sjukdom som karaktäriseras av avgränsade episoder som varar minst två veckor med förändringar i känslor, kroppliga funktioner och tankar. Symtomen som kan uppkomma är nedstämdhet, trötthet, låg självkänsla, ångest och självmordstankar. LÄS MER

 4. 4. Läkarstudenters kunskap om och inställning till den svenska FaR-metoden

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Josefin Grönfeldt; Hannah Helin; [2022]
  Nyckelord :Physical activity on prescription; PAP; medical students; Fysisk aktivitet på recept; FaR; läkarstudenter; läkarutbildning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka kunskapsläget gällande arbetsmetoden Fysisk aktivitet på recept bland läkarstudenter vid svenska universitet. Därtill var syftet att undersöka läkarstudenters inställning till Fysisk aktivitet på recept. LÄS MER

 5. 5. Personligt stöd vid uppstart av fysisk aktivitet på recept : - En kvalitativ utvärdering av Region Jämtland-Härjedalens FaR-fadderprojekt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Sara Danielsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER