Sökning: "Fysisk aktivitet på recept [FaR]"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Fysisk aktivitet på recept [FaR].

 1. 1. Utökat stöd till personer med psykisk ohälsa som erhållit förskrivning av fysisk aktivitet på recept

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linn Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Mental hälsa; Fysisk aktivitet på recept;

  Sammanfattning : Bakgrund - Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som kan orsaka lidande och påverka funktionsförmåga i varierande grad. Vid depressiva- och stressrelaterade symtom, samt vissa ångestrelaterade symtom, har tidigare forskning visat god effekt av fysisk aktivitet både som prevention och behandling. LÄS MER

 2. 2. Effekter av fysisk aktivitet vid primär depression hos vuxna : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sanna Bendrik; Mari Falck; [2021]
  Nyckelord :Depression; Effect s ; Exercise; Physical Activity; Treatment Outcomes; Behandlingsresultat; Depression; Effekt er ; Fysisk aktivitet; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa, och däribland depression, är ett ökande folkhälsoproblem som vanligtvis behandlas med antidepressiva läkemedel och olika former av terapi inom primärvården. Fysisk aktivitet kan erbjudas som behandling vid depression och distriktssköterskan behöver kunskap om fysisk aktivitet och dess användning som sjukdomsprevention och behandling. LÄS MER

 3. 3. ARBETSTERAPEUTERS UPPFATTNING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT INOM BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRIN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Liza Ellisson; Frida Melin; [2020-05-25]
  Nyckelord :Occupational therapy; leisure activities; child psychiatry; adolescents psychiatry; exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod som framtogs 2001 i syfte att komplettera förskrivningen av läkemedel. Arbetsterapeuter är berättigade att förskriva FaR och stämmer överens med professionens uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Fysisk Aktivitet på Recept : how FaR are we?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teodor Day; Lisa Koonce; [2020]
  Nyckelord :FaR; förskrivning; sjuksköterska; hinder; aktivitet; indikation;

  Sammanfattning : Många människor drabbas idag av sjukdomar som tydligt kan kopplas till livsstil. Fysisk aktivitet kan vara ett botemedel mot detta på grund av dess positiva inverkan på människans fysiska och psykiska hälsa. LÄS MER

 5. 5. Friluftsliv för god folkhälsa : med fokus på utveckling av fysisk aktivitet på recept i naturreservat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Linnea Lilja; Carina Frogner; [2020]
  Nyckelord :Outdoor life; nature reserve; landscape science; nature experience; ecology; people´s health; Friluftsliv; naturreservat; landskapsvetenskap; naturupplevelser; ekologi; folkhälsa; FaR;

  Sammanfattning : For centuries, it has been known that nature has a positive impact on human health and well-being. Environmental goal number nine, Outdoor life for good public health, is one of the environmental goals that the Swedish government has decided on until 2020. LÄS MER