Sökning: "Fysisk aktivitetsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden Fysisk aktivitetsnivå.

 1. 1. Fysisk aktivitet och upplevd stress hos kvinnor 3-6 månader efter vaginal förlossning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Minda Nilsson; [2023]
  Nyckelord :postpartum; physical activity; perceived stress; women’s health; physiotherapy; postnatal depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditet och förlossning innebär en fysisk och mental påfrestning. Efter förlossning kan det vara svårt att återgå till den nivå av fysisk aktivitet som innan en graviditet. Med fluktuerande hormoner visar att vissa kvinnor kan vara mer utsatt för upplevd stress och ångest vilket kan leda till depression. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan objektivt mätt och subjektivt skattad fysisk aktivitetsnivå och symtomskattning hos personer med KOL : En korrelationsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emma Forsberg; Elias Lagerström; [2023]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; questionnaire; accelerometer; self-assessment; correlation; COPD Assessment Test; Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; frågeformulär; accelerometer; självskattning; korrelation; COPD Assessment Test;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som påverkar den fysiska aktivitetsnivån. Patientgruppen minskar sin fysiska aktivitetsnivå, vanligtvis på grund av ökad dyspné vid ansträngning, vilket är en primär faktor till förhinder i dagliga aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta inom rättspsykiatrin : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lucas Myrén; Eric Dahlqvist; [2023]
  Nyckelord :Rättspsykiatri; fysioterapi; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En person som lider av psykisk störning och har begått ett allvarligt brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård, enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Rättspsykiatrisk vård har som syfte att förbättra patienternas välbefinnande och psykiska hälsa, som i sin tur ska leda till att återfall av brott inte sker. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala aspekter och dess relation till fysisk aktivitet och stillasittande hos personer med fysiskt inaktiva arbeten : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Felicia Carlsten-Gabrielsson; Mi Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Physical activity; sedentary behaviour; motivation; perceived stress; physical inactive professions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet förbättrar psykiskt och fysiskt välmående. Fysisk inaktivitet och stillasittande är ett växande samhällsproblem där fysiskt inaktiva arbeten är vanliga. Ett annat samhällsproblem är stressrelaterade besvär. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet, smärta och tilltro till sin förmåga att vara fysiskt aktiv bland kvinnor med provocerad vulvodyni

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Anna Junsved; Ellinor Boholm Kylesten; [2023]
  Nyckelord :Vulvodynia; Pain; Self-efficacy; Exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Provocerad vulvodyni är ett smärttillstånd som innebär smärta vid provokation av vaginan, exempelvis beröring eller penetration. Fysioterapi är förstahandsvalet vid behandling. LÄS MER