Sökning: "Fysisk miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 856 uppsatser innehållade orden Fysisk miljö.

 1. 1. HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Gustafsson; Elise Hansson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Child; adolescent; chronic pain; activities of daily living; occupational theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

  M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Gabriel Cankalp; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. LÄS MER

 3. 3. "Vi gör så gott vi kan, men man känner att man inte räcker till" : Fritidslärares upplevelser av inkluderingsarbetets ramfaktorer i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Smålander; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; särskilda behov; särskilt stöd; fritidshem; ramfaktorer; yttre ramfaktorer; förutsättningar; fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån yttre ramfaktorer klarlägga fritidslärares upplevelser av fritidshemmets förutsättningar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Studien är en kvalitativ studie där tre fritidslärare genom semistrukturerade intervjuer fått delge sina upplevelser av vilka förutsättningar det inkluderande arbetet i fritidshemmet kräver. LÄS MER

 4. 4. Social och fysisk språkmiljö i förskolan : en kvalitativ studie om förskolläraressyn på en språkstimulerande miljö i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Carlström Parkkinen; Jenny Badlund; [2021]
  Nyckelord :samspel; kommunikation; material; språkstimulerande strategier; social språkmiljö; fysisk språkmiljö;

  Sammanfattning : Studien behandlar förskollärares syn på en social och fysisk språkstimulerande miljö i förskolan. Detta med fokus på förskollärares användning av språkstimulerande strategier samt utformningen av en flexibel lärmiljö som kan främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. ”JAG UPPLEVER ATT DEFYSISKT AKTIVA OFTA ÄRPIGGARE OCH HAR HELTENKELT MER ENERGI” : En intervjustudie med fokus på fysiskaktivitet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tim Jonsson Jangenmalm; Johan Larsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidslärare; rörelse; utveckling; självkänsla; miljö;

  Sammanfattning : Examensarbetes syfte är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med rörelse, vilkaförutsättningar som finns för det, och hur fritidslärarna anser att rörelseaktiviteter bidrar tillelevernas utveckling. Metoden som användes var en skriftlig intervju som genomfördesmed nio olika yrkesverksamma fritidslärare. LÄS MER