Sökning: "Fysisk planering: Översiktlig planering: Folkhälsa"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fysisk planering: Översiktlig planering: Folkhälsa.

 1. 1. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
  Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur folkhälsan kan påverkas med hjälp av översiktsplanen som verktyg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Clara Svensdotter; [2016-02-03]
  Nyckelord :översiktsplan; hälsa;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom ämnet kulturgeografi, med inriktning mot översiktlig planering, och utgör en del av kursen Kulturgeografi fördjupningskurs vid Göteborgs Universitet.Syftet med uppsatsen är att undersöka hur översiktsplaner kan användas som ett verktyg för att påverka människors rörelse och motionsvanor i staden. LÄS MER

 3. 3. Folkhälsa i översiktligplanering- med fokus på fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Johanna Schönberg; [2014]
  Nyckelord :Fysisk planering: Översiktlig planering: Folkhälsa;

  Sammanfattning : Folkhälsa och folkhälsomål är ämnen som vid en första tanke tycks ligga långt bort från stadsplanering. Faktum är dock att människors vardag påverkas av hur staden planeras, viket är logiskt. LÄS MER