Sökning: "Fysisk självuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Fysisk självuppfattning.

 1. 1. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 2. 2. Odling för asylsökande; potentiella möjligheter för en förbättrad hälsa och social miljö på asylboenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Louise Thornander; [2016]
  Nyckelord :odling; hortikultur; trädgårdsterapi; asylsökande; flyktingar; asylboende; hälsa; social miljö;

  Sammanfattning : Asylsökande är en mycket utsatt grupp i dagens samhälle som i stor utsträckning lever med en försämrad hälsa och bristande social miljö. För att vända den negativa utvecklingen av deras situation behöver lämpliga åtgärder implementeras i samhället. LÄS MER

 3. 3. Övervikt och fetma bland barn och ungdomar.

  Magister-uppsats,

  Författare :Negar Begdjani; Anastasia Silverglow; [2015-11-24]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; övervikt; fetma; motiverande samtal; Children; adolescents; overweight; obesity; motivational interviewing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat kraftigt i Sverige och resten av världen de senaste decennierna. Övervikt och fetma klassas som en kronisk sjukdom samt bedöms vara världens snabbast växande epidemi och beskrivs som en av de största orsakerna till ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Har idrottsungdomar bättre fysisk självuppfattning? : En jämförelse mellan nationell idrottsutbildning och samhällsvetenskapligt program

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Rosén; [2015]
  Nyckelord :Självuppfattning; NIU; Sådan är jag!© - Ungdom; Skola; Fysiska självuppfattningen;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med den här studien var att undersöka fysisk självuppfattning hos elever från en nationell idrottsutbildning (NIU) och ett samhällsvetenskapligt program, med inriktningen beteendevetenskap (SABET). Studien har utgått från följande frågeställningar: Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU och ett SABET? Hur ser sambandet ut mellan total fysisk självuppfattning samt dess olika undergrupper hos elever från en NIU och ett SABET? Hur ser den fysiska självuppfattningen ut hos elever från en NIU i jämförelse med eleverna från ett SABET?MetodStudien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. LÄS MER

 5. 5. Hälsa efter hysterektomi : en litteraturöversikt om hur kvinnors hälsa påverkas av en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anne-May Gyllenhöjd; Lina Åhrén; [2015]
  Nyckelord :Hysterektomi; Hälsa; Omvårdnad; Postoperativa symptom; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund Hysterektomi innebär att livmodern opereras bort och är den mest frekvent genomförda operationen på kvinnor, efter kejsarsnitt. Under år 2014 i Sverige utfördes omkring 4300 hysterektomier på godartad indikation. Besvär som föranleder operationen omfattar bland annat smärtsamma blödningar och muskelknutor i livmodern. LÄS MER