Sökning: "Fysisk- och psykisk misshandel"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Fysisk- och psykisk misshandel.

 1. 1. Barn som far illa-sjuksköterskans upplevda svårigheter att upptäcka när barn far illa : Litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Eklund; Eva Johansson; [2022]
  Nyckelord :Child abuse; emergency department; nurse; detect; difficulties;

  Sammanfattning : Nyckelord: Barnmisshandel, akutmottagning, sjuksköterska, upptäcka, svårigheter   SAMMANFATTNING Bakgrund: Barnmisshandel är ett hälsoproblem som förekommer över hela världen. Globalt sett är 7 % av barn med skador som söker vård på akutmottagningar utsatta för övergrepp. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som misstänks fara illa : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Bengtsson; Carolina Berg; [2022]
  Nyckelord :barn som far illa; misshandel; våld mot barn; omvårdnad; erfarenheter; sjuksköterskor; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Barnkonventionen fastslår alla barns rättigheter, och befäster att barn ska skyddas från att fara illa. Barn kan fara illa genom fysisk och psykisk misshandel, eller genom försummelse och vanvård. Barn som far illa löper risk att drabbas av långvariga konsekvenser, både psykiska och fysiska. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att tvångsomhänderta barn som lever under hedersrelaterat våld och förtryck i sin hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Diana Borg; [2022]
  Nyckelord :2 § LVU; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck är idag ett allvarligt problem i det svenska samhället. Detdrabbar både flickor och pojkar och påverkar deras frihet och levnadsförhållanden på ett destruktivt sätt. Våldet och förtrycket kan ta sig uttryck genom t.ex. LÄS MER

 4. 4. Synligt men ändå osynligt : en litteraturöversikt om att identifiera barn inom akutsjukvården som utsatts för barnmisshandel

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisabeth Larsson; Kerstin Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Child abuse; Emergency service; Injuries; Signs and symptoms; Akutmottagning; Barnmisshandel; Skador; Tecken och symtom;

  Sammanfattning : Konsekvenserna för barn som utsatts för barnmisshandel är allvarliga. Det kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, suicidalt beteende, alkohol- och drogmissbruk. Hälso- och sjukvårdspersonal upptäcker inte alltid barnmisshandel och kunskap om detta saknas. LÄS MER

 5. 5. Förintelsens röster : en kvalitativ fallstudie om behandlingen av polska koncentrationslägerfångar enligt vittnesmålen från det världsunika Polska källinstitutet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Jasmin Vihinen; [2021]
  Nyckelord :treatment; witness testimonies; The Holocaust; PIZ archive; concentration camps; Polish; gender roles; genocide; behandling; vittnesmål; Förintelsen; PIZ arkivet; koncentrationsläger; polsk; könsroller; folkmord; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Vittnesmålen i Polska källinstitutet i Lund utgör idag en unik intervjuskatt som saknar motstycke! Föreliggande komparativa fallstudie analyserar hur förintelseöverlevande behandlades i koncentrationslägren och hur detta skildras i de polska vittnesutsagorna om Förintelsen från 1945 – 1946. I undersökningen tillämpas flera olika metoder bl. LÄS MER