Sökning: "Fysiska psykiska sociala och existentiella smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Fysiska psykiska sociala och existentiella smärta.

 1. 1. Hur patienter med långvarig smärta upplever sjuksköterskors omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jennifer Östlings; Jimmy Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; lidande; smärta; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I svenska samhället lever en stor del av befolkning med långvarig smärta. Definitionen innebär att smärtan har pågått i minst tre månader. Smärta leder vanligtvis till ett komplex lidande, som involverar människans fysiska-, psykiska-, existentiella- och sociala hälsa med risk för försämrad livskvalité. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av livet med endometrios : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Fagrell; Elice Lindholm Nobinder; [2019]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; experiences; endometrios; livskvalitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Sjukdomen uppstår då fragment av livmoderslemhinnan växer in i annan vävnad utanför livmodern, vilket ger upphov till många fysiska symtom där smärta är vanligast. Dessa symtom påverkar även andra aspekter av kvinnans liv. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att leva med långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alva Holmstedt; Lundstedt Hanna; [2019]
  Nyckelord :acceptance; management; support; nursing; pain; acceptans; hantering; stöd; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada är ett komplext tillstånd som berör personens psykiska, fysiska, sociala samt existentiella välbefinnande. Ett gott bemötande från hälso- och sjukvården är av vikt för att personer som är berörda skulle förstå sin situation och kunna anpassa sig till ett liv med smärta. LÄS MER

 4. 4. Skatta och lindra smärta hos äldre personer i livets slutskede : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rose-Marie Eklund; Maria Wilén; [2018]
  Nyckelord :äldre personer; sjuksköterska; smärta; livets slutskede; hemsjukvård;

  Sammanfattning : För att den äldre personen i livets slutskede ska kunna få en god smärtlindring är det viktigt att smärtan uppmärksammas och skattas. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor står många gånger den äldre personen närmast och deras kompetens är avgörande för om smärta uppmärksammas. LÄS MER

 5. 5. Icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder och dess påverkan på patienter vid smärta : En litteraturöversikt gällande smärtlindring inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Ida Wassborg; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Pain; Pain relief; Non-pharmacological nursing measures; Palliativ vård; Smärta; Smärtlindring; Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och ett flerdimensionellt begrepp som berör fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella dimensioner av människan. Inom den palliativa vården är smärta ett vanligt förekommande symtom. LÄS MER