Sökning: "Gärningskvinna"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Gärningskvinna.

 1. 1. Den kriminella kvinnan : En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga mördare representeras i svensk radiopodcast

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johanna Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Representation; Gärningskvinna; Stereotyp; Brottslighet; Diskursanalys.;

  Sammanfattning : Sedan det digitaliserade radioformatet podcast slagit igenom på 2010-talet, har flertal nya podradioprogram börjat sändas. En genre som blivit populär är ”true-crime”, där verkliga brott på ett dramaturgiskt och underhållande sätt återges för lyssnaren. När ett mord inträffar tenderar händelsen att få stort medialt utrymme. LÄS MER

 2. 2. Lustmord eller mordmardröm? : Ett genusperspektiv på svensk press porträttering av en kvinnlig och en manlig gärningsperson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Felicia Kehr; Martina Larsson; [2017]
  Nyckelord :media; gender; femininities; masculinities; qualitative content analysis; media; genus; femininiteter; maskuliniteter; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att spegla hur en gärningsman och en gärningskvinna porträtterades i media, genom att undersöka två medialt uppmärksammade mordfall med många likheter sinsemellan. Med stöd av genusteori och kriminologisk teori ville vi undersöka dessa falls likheter och skillnader, samt se om dessa kunde förstås ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Gärningskvinnans olika skepnader : - En diskursanalys av medias konstruktion av gärningskvinnan i nio svenska rättsfall

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anneli Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Media; kriminalitet; makt; genus; normativ femininitet; gärningskvinna; diskursanalys; socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom en diskursanalys studera hur svenska media konstruerar och upprätthåller bilden av gärningskvinnan samt hur det i sin tur främjar upprätthållandet av samhällets rådande makt- och genusordning. Studien är av kvalitativ karaktär och innehåller ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt gentemot omvärlden. LÄS MER

 4. 4. Olika empati för kvinnliga brottslingar med olika hårfärg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Petrah Edvardsson; [2013]
  Nyckelord :empathy; hair colour; stereotypes; offenders; gender;

  Sammanfattning : Det finns stereotyper om kvinnor med olika hårfärg och stereotyper påverkar människors empati och bedömning. Därför gjordes ett kvasiexperiment där det undersöktes om en kvinnlig brottsling väcker olika mycket empati beroende på (a) vilken hårfärg hon har och (b) empatisörens kön. LÄS MER