Sökning: "Gävle Missionary Assembly"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gävle Missionary Assembly.

  1. 1. Disciplin och välstånd : En studie om social status och kyrkotukt i Gävle missionsförsamling år 1879–1897

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

    Författare :Mattias Håkansson; [2018]
    Nyckelord :Church discipline; Free Church Movement; Gävle Missionary Assembly; Social classification;

    Sammanfattning : Church discipline had an upswing in the 19th century in conjunction with the progression of the Free Church movement in Sweden. Harder and enhanced discipline was advocated, especially within the newly created Missionary joinder. LÄS MER