Sökning: "Gävle Strand"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Gävle Strand.

 1. 1. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Gullberg; [2021]
  Nyckelord :hållbar utveckling; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; segregation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; urban miljö; planprocess;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne såväl globalt som lokalt. För att leda samhället i en hållbar utveckling skapas det planer och strategier från en global skala till en lokal skala. De större skalornas mål och strategier ska fungera som vägledning vid en mer specifik planering på en lokal skala. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan väggar av korslimmat trä och armerad betong med finita elementmetoden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Oliver Nexén; Jonas Jonsson; [2020]
  Nyckelord :CLT; Reinforced concrete; FEM-design; Deflection; Utilization; KL-trä; Armerad betong; FEM-design; Nedböjning; Utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar världen negativt. År 2015 togs Parisavtalet fram för att bekämpa klimatkrisen, vilket resulterade i större krav på byggnadssektorn. Byggnadssektorn står för en stor del av både den totala energianvändningen och energirelaterade utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Jästsvampars tillväxt i närvaro av guaiacol och m-kresol. : En del av ett bioremedieringsprojekt på Gävle Strand Etapp 3?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Joel Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract [sv] I det tidigare hamn- och industriområdet Alderholmen i Gävle planeras byggnation av 600 nya lägenheter med start år 2020. Vid provtagningar påträffades höga kon-centrationer av polyaromatiska kolväten (PAH) i marken på Gävle Strand där Etapp 3 ska byggas. LÄS MER

 4. 4. Att marknadsföra med hjälp av nyckelbegrepp : En studie som analyserar influerares användande av nyckelbegrepp i icke-textuellt innehåll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Lind; Louise Strand; [2019]
  Nyckelord :Brand positioning; Instagram; Influencers; Tags; Varumärkespositionering; Instagram; Influerare; Nyckelbegrepp;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Att marknadsföra med hjälp av nyckelbegrepp Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Louise Strand och Fanny Lind Handledare: Jonas Kågström Datum: 2019 – januari Syfte: Syftet med studien är att analysera influerares användande av nyckelbegrepp i icke-textuellt innehåll. Metod: Studien baseras på en datainsamling av 925 Instagraminlägg från två valda influerare under åren 2015–2018. LÄS MER

 5. 5. Socioekonomisk segregation i Gävles stadsplanering i jämförelse med nationella mål och strategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Amadeus Walldén; Thommy Lindholm; [2019]
  Nyckelord :socio-economic segregation; housing market; population composition; neighborhood effects; new exploitation; socioekonomisk segregation; bostadsmarknad; befolkningssammansättning; grannskapseffekter; nyexploatering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur socioekonomisk segregation behandlas och kommuniceras inom olika instanser. Studien undersöker om kommuner och nationella organ arbetar utifrån samma mål och strategier rörande socioekonomisk segregation. Studien har en lokal avgränsning till det nyexploaterade området Gävle strand i Gävle. LÄS MER