Sökning: "Gånghastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Gånghastighet.

 1. 1. Självupplevda problem för unilateralt transfemoralt amputerade föräldrar i vardagen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Matilda Sandin; Roger Ivholm; [2020]
  Nyckelord :prosthesis; transfemoral; amputees; parenting; quality of life; ortopedteknik; transfemoral amputation; föräldraskap; livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund Att ha en transfemoral (TF) amputation har en stor inverkan på den amputerades liv med bl.a. större risk för fall, lägre gånghastighet och smärta. I dag är utbudet av kvalitativa studier som visar på hur TF-amputerade upplever sin vardag, mycket begränsat. LÄS MER

 2. 2. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 3. 3. Från bilstad till en stad för människor : ett gestaltningsförslag av kvarteret Åran, Hjo, med utgångspunkt i människans behov

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alice Aaro; [2020]
  Nyckelord :Hjo; mänsklig skala; stadsbyggnadshistoria; bilsamhälle;

  Sammanfattning : Stadsplanering har historiskt sett utgått ifrån människans skala, rörelsemönster och gånghastighet. Den markanta ökningen av antal bilar per invånare i Sverige under andra hälften av 1900-talet resulterade i att planeringen fick ett annat fokus. LÄS MER

 4. 4. Quantifying Static and Dynamic Stability in Amputees with Low Activity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Snorri Rafn Theodórsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Approximately 67% of lower limb amputees fall once or more every year. It is important for their daily functioning and their social life that their prosthetic device provide them with stability and security. Measuring stability for amputees and their prosthetic devices is challenging, especially for amputees with low activity level. LÄS MER

 5. 5. DESIGNING INTERACTIVE CARPET AND EVALUATING THE ARTIFACT WITHIN ACTIVITY THEORY

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Yeji Hong; [2018]
  Nyckelord :user experience; user research; interactive artifact; activity theory; design process; användarupplevelse; användarforskning; interaktiv artifakt; aktivitetsteori; designpro cess;

  Sammanfattning : When people are stressed, they are likely to walk faster. Research indicates that walking speed is an indicator of pace of life, with a faster walking speed in urban areas. Based on empirical data, I designed and developed a prototype of an interactive carpet for encouraging users on the carpet to slow down and thus to relax more. LÄS MER