Sökning: "Gånghastighet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Gånghastighet.

 1. 1. DESIGNING INTERACTIVE CARPET AND EVALUATING THE ARTIFACT WITHIN ACTIVITY THEORY

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Yeji Hong; [2018]
  Nyckelord :user experience; user research; interactive artifact; activity theory; design process; användarupplevelse; användarforskning; interaktiv artifakt; aktivitetsteori; designpro cess;

  Sammanfattning : When people are stressed, they are likely to walk faster. Research indicates that walking speed is an indicator of pace of life, with a faster walking speed in urban areas. Based on empirical data, I designed and developed a prototype of an interactive carpet for encouraging users on the carpet to slow down and thus to relax more. LÄS MER

 2. 2. Kvantitativ utvärdering av algoritm för bestämning av hälisättning vid gånganalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lisa Wiberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet är en komplettering till ett befintligt projekt som gjorts på MT-FoU vid Norrlands Universitetssjukhus. I det befintliga projektet har ett mobilt system, MoLab, skapats för att analysera gång. Systemet har en algoritm som ska ge tidsmarkörer vid hälisättning och är baserat på tröghetsgivare. LÄS MER

 3. 3. Gait and Mild Cognitive Impairment : How spatiotemporal parameters and gait variability are affected in MCI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Stephanie Gravett; [2017]
  Nyckelord :Gait; Mild cognitive impairment; Gait variability; Spatiotemporal parameters; Geriatrics; gång; lindrig kognitiv svikt; gångvariabilitet; spatio-temporala parametrar; geriatrik;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har funnit samband mellan gång och kognitiv funktion, men sambandet mellan lindrig kognitiv svikt (MCI) och gång är inte helt klarlagt. Syftet med den föreliggande examensuppsatsen var således att undersöka hur gångvariabler och gångvariabilitet är påverkat hos personer med MCI i relation till kognitivt friska individer. LÄS MER

 4. 4. Forcerad gångträning på löpband förbättrar gånghastigheten hos personer med hemipares till följd av en stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Falkeman Brink; Emma Hansson; [2017]
  Nyckelord :Gånghastighet; Gångmönster; Löpband; Rehabilitering; Stroke;

  Sammanfattning : Introduktion: Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar. Karaktäristiskt vid hemipares till följd av en stroke är ett asymmetriskt gångmönster och en nedsatt gånghastighet jämfört med friska individer. LÄS MER

 5. 5. Individuellt anpassat träningsprogram och/ eller gångträning i Syfte att utveckla gångförmågan hos äldre

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Berggren; Maria Larsson; [2016]
  Nyckelord :Self-efficacy; muscle strength; postural balance; Social cognitive theory; mobility limitation; self-efficacy; muskelstyrka; postural balans; socialkognitiv teori; gångsvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningen blir allt äldre och ökad ålder medför funktionsnedsättningar som minskad muskelmassa och balans. Det påverkar gången negativt, men genom att träna funktionellt eller träna upp muskelstyrkan och balansen kan äldres gångförmåga förbättras. LÄS MER