Sökning: "Gångstil"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Gångstil.

 1. 1. Ilska & gång : En studie om ilska i gångstilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Hultquist; [2021]
  Nyckelord :Gångstil; ilska; arg; känslouttryck; kroppsspråk; animation;

  Sammanfattning : Detta arbete har studerat vilka egenskaper i en gångstil som var viktiga för att förmedla ilska. Egenskaperna hög hastighet, framåtlutande överkropp och knutna händer utvärderades för att se hur viktiga de var för känslouttrycket. LÄS MER

 2. 2. Gait verification using deep learning models, accelerometers and gyroscope data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erifili Ichtiaroglou; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Biometrical authentication systems, with its advantages over the traditional methods such as tokens and cards combined with secret passwords and pins, are becoming popular these days. In addition recent advances in machine learning helped improve the performance of biometrical systems, that can now be used commercially. LÄS MER

 3. 3. Rytm som sensomotoriskt stöd vid gångproblem orsakat av neurologisk sjukdom : Hur typen av auditiv stimulus påverkar steglängd och stegfrekvens

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Svahn; Josefine Hölling; [2019]
  Nyckelord :Gång; rytm; Parkinson; steglängd; stegfrekvens; sensomotorik; auditiv stimulus;

  Sammanfattning : Rytmterapi har visat sig vara ett effektivt komplement till andra behandlingsmetoder vid neurologiska sjukdomar som exempelvis Parkinson eller stroke. Flertalet studier visar förbättringar framförallt i patientens förmåga att bibehålla en stadig gångstil med normal steglängd. LÄS MER

 4. 4. Könskodade animationer till spelbara karaktärer : Vikten av att animation förmedlar samma budskap som karaktärens utseende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emelie Tordelöv; [2018]
  Nyckelord :animation; spel; genus; könskodning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur viktigt det är för spelare att avatarens animationer är anpassade för dess utseende. Undersökningen fokuserar på rörelseskillnader mellan manlig och kvinnlig gångstil som baseras på tidigare forskning runt detta. LÄS MER

 5. 5. Glädje i en animerad karaktärs gångstil : en studie i kroppsspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lukas Rubensson; [2017]
  Nyckelord :Animation; Kroppsspråk; Gångstil; Glädje;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker tolkningen av uttryck av glädje genom en animerad karaktärs gångstil. Med hjälp av fyra skapade animationer och intervjuer undersöktes hur glädje uppfattas genom gångstilar. LÄS MER