Sökning: "Gökhan Karaca"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gökhan Karaca.

  1. 1. Aktievärderingsmodeller  : Vågar man lita på dem?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Alexander Babayev; Gökhan Karaca; [2012]
    Nyckelord :Aktievärderingsmodeller;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this essay is to apply "Discount Dividend model" and "Discounted Cash Flow model" in reality during periods of economic boom alternatively recession.Method: A quantitative research method as well as secondary data and data collection method is used. This data consists of the company’s annual reports. LÄS MER