Sökning: "Göra tillgängligt"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden Göra tillgängligt.

 1. 1. Projektledares upplevelser av att arbeta i offentlig sektor.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien har undersökt projektledares upplevelser av sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie, baserad på upplevelser hos projektledare verksamma inom offentlig sektor. Studien visade att projektledarna upplevde stress i sin arbetssituation. LÄS MER

 2. 2. Läsmiljön som den tredje pedagogen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nina Nilsson; Jasmine Taxgaard Muñoz; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Bibliotek; Förskola; Literacy; Läsandets cirkel; Läsmiljö; Miljön som den tredje pedagogen; Pedagog; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Läsmiljöer i förskolan kan påverka barns utveckling inom literacy och syftet med studien är att jämföra läsmiljöerna i en förskola med förskolebibliotek och en förskola utan förskolebibliotek samt att undersöka hur miljöerna används ur barnperspektiv och barns perspektiv. Teorierna som används för studien är miljön som den tredje pedagogen och den del av Aidan Chambers (2011) teori Läsandets cirkel som heter att välja. LÄS MER

 3. 3. Implementing gaze tracking with a simple web camera

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Falke; Lucas Höglund; [2019]
  Nyckelord :computer vision; gaze tracking; web camera; desktop environment; datorseende; blickspårning; webbkamera; skrivbordsmiljö;

  Sammanfattning : Gaze tracking is a field within computer vision that has a large number of possible areas of application. However, much of the software available for gaze tracking is locked to licenses and/or certain equipment that can be expensive, hard to get a hold of, intrusive for the user, or simply impractical. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Features for Promoting Accessible Content in Content Management Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannes Westberg; [2019]
  Nyckelord :HCI; Accessibility; Accessible Content; Web Accessibility; Web Accessibility Evaluation; Accessibility Features; Content Management System; ;

  Sammanfattning : As the web continues to evolve, so does our need for achieving an accessible web for people with disabilities. Content management systems (CMSs) have well observed accessibility problems with generated content, and in recent years, several features have been proposed in order to minimize or eliminate these problems. LÄS MER