Sökning: "Göran Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Göran Bergström.

 1. 1. For the many, not the few - An idea analysis on populism in speeches by leaders of the Labour Party at party conferences 1998-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alex Anders Ronko; [2019]
  Nyckelord :Idea analysis; Populism; Labour Party; Political speeches; United Kingdom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through an idea analysis that utilizes an ideal type of populism, this study seeks to find out how the use of populist ideas has changed over time in conference speeches by four consecutive Labour Party leaders between the years 1998 and 2018. The method for this idea analysis is based on Göran Bergström’s and Per-Anders Svärd’s theories on an ideal type-based idea analysis. LÄS MER

 2. 2. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 3. 3. Historielärare och film - Lärares erfarenheter av att använda film i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anton Barnell; Fredrik Bergström; [2018]
  Nyckelord :Film; History education; History teachers; The big six; Historiebruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka historielärares syften med att använda film i sin undervisning. Studiens teoretiska perspektiv utgår från historiskt tänkande i form av Peter Seixas och Tom Mortons teori i The big six men också Klas-Göran Karlssons teori om historiebruk. LÄS MER

 4. 4. Huarochiri Manuscript. A text analysis of the Huarochiri Manuscript

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Gerrit Kieke; [2015-01-28]
  Nyckelord :Afterlife; Andean culture; Colonial theory; Conquistadors; Huaca; Huarochirí Manuscript; myth; narrative analysis; Peru; qualitative content analysis; ritual; worship;

  Sammanfattning : Based on the Huarochirí Manuscript, this thesis seeks to elaborate a picture of religious aspects in the culture of the Andean region of Huarochirí in late 16th and early 17th century. I decided to elaborate on two themes which are in the center of this research. LÄS MER

 5. 5. "Som eld och vatten" : En studie om hur Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ gestaltas av politiska kommentatorer i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sophia Alhammar; Anna Bäckman; [2015]
  Nyckelord :Supervalår; Feministiskt initiativ; Sverigedemokraterna; politisk kommentator; gestaltningsmakt;

  Sammanfattning : År 2014 kan beskrivas med ordet supervalår. Detta år stod valet till Europaparlamentet och till Sveriges Riksdag, Kommun och Landsting på den samhälleliga agendan. Politiska kommentatorer är en utmäkande grupp journalister på framväxt som sällan studeras inom medieforskning. LÄS MER