Sökning: "Göran Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Göran Blom.

  1. 1. Kommunikation - hjärtat i en fungerande arbetsgrupp?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Johanna Blom; Göran Dahl; [2010]
    Nyckelord :kommunikation; förändringsledning; arbetsgrupper; ledarskap;

    Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar främst ämnesområdena kommunikation och arbetsgrupper. Vi har i denna studie genomfört kvalitiativa undersökninar med fem medarbetare i Resia-butiken i Eskilstuna. Syftet med examensarbetet är att ta föreslå hur medarbetarna kan få en bättre kommunikation och sammanhållning. LÄS MER