Sökning: "Göran Gabrielsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Göran Gabrielsson.

 1. 1. Nu kör vi! Serieentreprenörernas framgångsrecept

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enisa Duljevic; Per Eklund; [2011-01-25]
  Nyckelord :Entrepreneur; entrepreneurship; process; serial entrepreneur; innovation; multi entrepreneur; portfolio entrepreneur; habitual-entrepreneurs; business-generators; management; Lars-Göran Andersson; Ola Ekman; Thomas Hedner; Mats Gabrielsson; Therese Albrechtson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Lasta och åk" : Akutbilens anestesisjuksköterskors uppfattningar om intubation vid traumatiska skallskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Göran Gabrielsson; [2009]
  Nyckelord :intubation; TBI; load and go; prehospital anesthesia nurse; Intubation; traumatiska skallskador; ”lasta och åk”; prehospital anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att undervisa en nation : Historieundervisning i Kenya och Tanzania

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Andreas Gabrielsson; [2008]
  Nyckelord :Undervisning; Historia; Nationalism; Östafrika; Afrika; Kenya; Tanzania; Didaktik; Historiemedvetande; Historiebruk; Identitet;

  Sammanfattning : Islamologen Jan Hjärpe har en gång skrivit att ingen historieskrivning är oskyldig. Vilket även stämmer överens med den historia som presenteras i skolans undervisning. Historien är en del av såväl individens som nationens minne, därför måste den konstant reproduceras. LÄS MER