Sökning: "Göran Hemberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Göran Hemberg.

  1. 1. Berättare, råttfångare och deras praktiska kunskap

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Göran Hemberg; [2013]
    Nyckelord :authenticity; frame analysis; memory; narrative; phenomenology; practical knowledge; storyrealm; storytelling; taleworld; autenticitet; berättande; berättarrum; berättelsens värld; fenomenologi; minne; narrativ; praktisk kunskap; storytelling;

    Sammanfattning : I den här essän söker jag svar på följande frågor: Vad gör egentligen en berättare? Närmare bestämt: vad utmärker professionellt, muntligt berättande jämfört med det publika berättande som författare och skådespelare ägnar sig åt? Vad är det som just en muntlig berättare kan?Jag använder forskning som studerat förutsättningarna för dessa yrken – särskilt hur berättelser konstrueras och berättande går till – och tillämpar studierna på ett konkret fall: mina egna erfarenheter av att förbereda och framföra sägnen om Råttfångaren från Hameln vid Ljungby berättarfestival 2012. Det jag då gjorde och hur jag såg på det efteråt, jämförs med fiktiva berättares verksamhet i Mario Vargas Llosas roman El Hablador och Ursula K. LÄS MER