Sökning: "Göran Lundberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Göran Lundberg.

 1. 1. Överbelastningsattacker genom öppna reläer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Gustafsson Göran; Lundberg Sebastian; [2014]
  Nyckelord :DoS; DDoS; Amplification attack; DNS; NTP; DoS; DDoS; Överbelastningsattack; Amplifikationsattack; DNS; NTP;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar en specifik typ av överbelastningsattack som blir allt mer populär. Dessa attacker utförs genom öppna reläer med syftet att få ut en avsevärt mycket högre effekt än den som annars är uppnåbar. LÄS MER

 2. 2. Basel III - What is Basel III, why do we need it and what will the consquences be?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Fredrik Bjarnesjö; Karl Lundberg; [2013-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The magnitude of the financial crisis in 2008 can be compared to the financial downturn and the great depression in the 1930´s. Even though we are currently in a situation where we are recovering from this crisis it is most likely that we will experience a financial crisis again. LÄS MER

 3. 3. Ridsporten den ultimatat provokationen? - En studie om debatten i media när ryttaren Rolf Göran Bengtsson vann folkets pris vid idrottsgalan 2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Lundberg; [2013]
  Nyckelord :genus; ridning; sport; manlighet; kvinnlighet; heteronormativitet; ridsport; makt och medier; jämställdhet; könsroller; stereotypier; medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den 16e januari 2012 gick årets Jerringpris vid idrottsgalan till ryttaren, Rolf Göran Bengtsson. Jerringpriset är priset framröstat av folket för årets idrottsprestation och vinsten blev ett startskott för en enorm debatt i media i Sverige. Sporten ifrågasattes och lika så prestationen hos ryttare. LÄS MER

 4. 4. Sex porträtt av Johan Johansson (1879-1951) : tolkade presskritiskt, essäistiskt och semiotiskt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Lennart Lundberg; [2000]
  Nyckelord :bildanalys; Johansson; Johan 1879-1951 ; modernism; 1900-talet; konst; porträtt; semiotik; Peirce; C.S.; essäistik; presskritik; Art of painting; Måleri; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ställa tre bildtolknikngssätt, det presskritiska, det essäistiska och det semiotiska enligt Peirce, vid sidan av varandra för att förtydliga och därmed också öka bildförståelsen. De sex porträtten, som presenteras kronologiskt, har följande titlar: Självporträtt, Wilhelm Claus, Målaren; Anders Österling, Carl Sam Åsberg och Jägaren. LÄS MER