Sökning: "Göran Lundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Göran Lundström.

  1. 1. Empowerment som metod för personer med Asperger syndrom

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Mikael Lundström; Lars-Göran Svensson; [2005]
    Nyckelord :Aspergers syndrom; Empowerment; Autism;

    Sammanfattning : .... LÄS MER