Sökning: "Göran Nikolausson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Göran Nikolausson.

 1. 1. "Komponera mera" : En studie om kreativa lärandeprocesser i musikskapande på grundskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Lars Göran Gunnar Nikolausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studien behandlar kreativa lärandeprocesser i musikskapande inom ramen för en undervisningspraktik i årskurs 9. Detta sker både utifrån en musiklärares undervisning och elevernas upplevelser av densamma. LÄS MER

 2. 2. Musicera mera : en studie om skolors olika mål och arbetssätt för musicerande

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Tobias Engdahl; Göran Nikolausson; [2007]
  Nyckelord :musicera; musikundervisning; musik; pedagogik; populärmusik; ensemblespel;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit, dels att beskriva Sandsbromodellen som undervisningsmetod i ämnet musik, dels att tolka och skapa förståelse för vad olika musiklärare i Växjö kommun har för mål med momentet musicerande och hur de praktiskt arbetar med detta i sin musikundervisning samt att belysa och skapa förståelse för hur elever på Sandsbro skola upplever momentet musicerandet i musikundervisningen.Utifrån vår frågeställning valde vi att angripa problemet genom att göra en kvalitativ undersökning angående olika musiklärarnas syn på musicerande och en kvantitativ undersökning beträffande Sandsbro skolas elever och deras uppfattning om momentet musicerande i musikundervisningen. LÄS MER