Sökning: "Göran Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Göran Nilsson.

 1. 1. Kontroversiella frågor i samhällskunskap – relationers betydelse för undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Maria Jansson; Göran Nilsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :kontroversiella ämnen; förmågor; relationer; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie uppmärksammar hur lärare upplever och reflekterar över den verklighet de möter i sitt arbete med kontroversiella frågor. Studien har utformats med en hermeneutisk ansats med syfte att förstå och tolka den verklighet som lärare upplever vid hanteringen av kontroversiella frågor i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Personer med psykisk sjukdom och deras upplevelse av bemötande inom den somatiska vården : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Göran Nilsson; Leo Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; bemötande; stigma; holistiskt synsätt; kommunikation; åsidosatt; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Psykisk sjukdom är vanligt förekommande i samhället,  enligt flera studier relaterat till både samsjuklighet och kortare livslängd. Många personer med psykisk sjukdom söker också vård sent. LÄS MER

 3. 3. Hur må vi berätta om detta? : Forum för levande historias porträttering av Sovjetunionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erling Bronsberg Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Forum för Levande Historia; Historiebruk; marxism; kommunism; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : My purpose is to analyses Forum för levande historias (FFLH) portrayal of the Soviet Union during the time period of 1918-1953. My reason for doing this is to find out what nuances of the Soviet Union FFLH finds important to present to the public, but also, to teachers and student in the Swedish education system. LÄS MER

 4. 4. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 5. 5. Next stop is Vietnam! : En analys av historiebruk i låttexter om Vietnamkriget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Nilsson; [2016]
  Nyckelord :the Vietnam war; use of history; textual analysis; song lyrics; history teaching; music;

  Sammanfattning : The war in Vietnam was a conflict that happened during the Cold War. In the 1960s USA chose to join the war with the hope of stopping the spread of Communism. The war did not go as planned; instead the outcome was that the Americans lost. During and after the war in Vietnam several songs have been made. LÄS MER