Sökning: "Göran Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Göran Persson.

 1. 1. Kostar det att säkerställa den gröna investeringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Simonsson; Axel Nilsen; Ebba Persson Giolitti; [2020]
  Nyckelord :Fondutvärdering; svenskt fokus; gröna fonder; konventionella fonder; riskjusterad avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title Kostar det att säkerställa den gröna investeringen? En studie om svenska gröna fonders finansiella prestation under perioden 2012 till 2016 Seminar date 2020-01-16 Course FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng Authors Ebba Giolitti, Axel Nilsén & Kasper Simonsson Advisor Göran Anderson Key words Performance evaluations, Swedish focus, green funds, conventional funds, risk adjusted return Purpose The purpose of the study is to examine whether an investor can expect a similar risk-adjusted return by choosing a Swedish secured green fund alternative, instead of a similar conventional alternative. Methodology The study is made with a quantitative method with a deductive approach. LÄS MER

 2. 2. Slaget vid Klågerup : Historiekultur och historiebruk i anknytning till Sveriges sista bondeuppror

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niklas Persson; [2019]
  Nyckelord :The Klågerup riots; culture of history; use of history; artefacts; enlistment; Scania; Klågerupskravallerna; historiekultur; historiebruk; artefakter; utskrivning; Skåne;

  Sammanfattning : The battle at Klågerup: Culture of history and the use of history in conjunction with Sweden’s last peasant uprising. During the early 1800’s the southern part of Sweden and its people was subjected to change in terms of agricultural management, also known as the great agricultural reform. LÄS MER

 3. 3. Sverige & Nato : En studie av svenska Nato-samarbeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ingrid Nordin; [2019]
  Nyckelord :Nato; Partnership for Peace; Euroatlantic Partnership Council; Host Nation Support; constructivism; hard power; soft power; Nato; Partnerskap för fred; Euroatlantiska partnerskapsrådet; värdlandsstöd; Carl Bildt; Göran Persson; Stefan Löfven; konstruktivism; hård makt; mjuk makt;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine what problems, causes and solutions three Swedish governments identified concerning three decisions of cooperation with NATO, and to understand these decisions with constructivism and hard and soft power as theoretical perspectives. The first was the decision to join Partnership for Peace in 1994. LÄS MER

 4. 4. Att lukta på rummet som Göran Persson - En studie om retorikundervisning på yrkesgymnasier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cécilia Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Rhetoric instruction; teaching; L1; vocational schools; upper secondary schools;

  Sammanfattning : Rhetoric is a vital subject of the Swedish school. It is only taught in the native language in the subject of Swedish but expects the students to be able to present orally in almost every other subject as well. Few Swedish teachers are educated in rhetoric, but all are expected to teach it. LÄS MER

 5. 5. REINFELDT VS PERSSON: En jämförande kritisk diskursanalys av hur de svenska statsministrarna vill förmedla bilden av sin makt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Niklas Borgström; Johan Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Prime Ministers; Discourse analysis; Power; Influence; Leadership; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay we will examine the memoirs of two former swedish prime ministers, namely Göran Persson and Fredrik Reinfeldt. We specifically focus on the ways in which the two choose to portray their respective power and influence. LÄS MER