Sökning: "Göran Sjöqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Göran Sjöqvist.

  1. 1. Information - Kännedom - Valfrihet : en kvantitativ studie om äldres förutsättningar för valfrihet inom dagens äldreomsorg

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Anneli Malm; Göran Sjöqvist; [2008]
    Nyckelord :Självbestämmande; Äldreomsorg;

    Sammanfattning : .... LÄS MER