Sökning: "Göran Skog"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Göran Skog.

 1. 1. Tätortsnära skog i Norrköpings kommun - Intressenters syn på skogens skötsel

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Göran Edström; [2016]
  Nyckelord :urban woodlands; forestry; nature; municipal; forestry measures; tätortsnära skog; skogsbruk; naturen; kommun; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : De tätortsnära skogarna är en viktig resurs för samhället. Flera studier visar på att den kan ha positiva effekter, både på den psykiska och fysiska hälsan vid människors vistelser i naturen. LÄS MER

 2. 2. Granknytning i medelålders och äldre bestånd i sydöstra Sverige – en myt eller mätbara effekter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Emma Soelberg; [2015]
  Nyckelord :Water deficit; OH method; Pine land; spruce decline; Vattenbrist; Öh-metod; tallmark; granknytning;

  Sammanfattning : Den produktiva skogsarealen i Sverige som är grandominerad utgörs av 9,5 miljoner ha(Skogsstyrelsen 2011). Varav knappt 0,2 miljoner ha står på torr mark (personlig kommunikation Göran Kämpe, 2015). LÄS MER

 3. 3. Diameter- höjdskillnader för klippgran (Abies laciocarpa), gran ( Picea abies), glasbjörk (Betula pubescens) och contorta (Pinus contorta) i Strömsunds kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Göran Ellingsson; [2014]
  Nyckelord :Klippgran; contorta; exoter; Strömsunds kommun; diameter och höjdtillväxt;

  Sammanfattning : Det finns ett stort intresse för exoter inom skogsbruket och i denna rapport behandlas klippgran (Abies laciocarpa) och Contorta (Pinus contorta). Vid undersökningen av dessa trädsorter jämfördes diameter och höjdtillväxt med gran (Picea abies) och björk (Betula pubescens). LÄS MER