Sökning: "Göran Ström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Göran Ström.

 1. 1. Literary pictures of Charles XII : Perception of the Swedish warrior king in the texts between the years 1731-1995

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :charles XII; king; Sweden; 1700s; history; karl XII; kung; Sverige; 1700-talet; stormakt; officer; militär; statsman; historia; historisk aktör;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utröna hur Karl XII har använts inom litteraturen under 1700, 1800 samt 1900-talet. Frågeställningarna som ska besvaras är ställda utifrån Karl XII:s personlighet, politiska förmåga som statsman och slutligen Karl XII:s egenskaper som en militär ledare. LÄS MER

 2. 2. Total Cost of Ownership -Revealing the true cost of owning and operating equipment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ström; Anna Bladh; [2008]
  Nyckelord :Management of enterprises; Total Cost of Ownership; Activity Based Costing; management; Företagsledning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Total Cost of Ownership – Revealing the true cost of owning and operating equipment. Authors: Anna Bladh Anna Ström Tutors: Michaela Boye, Parts and Service, PTD, Alfa Laval Göran Berg, Parts and Service, PTD, Alfa Laval Charlotta Johnsson, Department of Automatic Control, LTH, Lund University Bertil I. LÄS MER