Sökning: "Göran Zettergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Göran Zettergren.

  1. 1. Vad gjorde Ceasar i Gallien? : En undersökning om styrdokumentens intentioner och deras realiseringar i praktiken

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Katrin Zettergren; [2006]
    Nyckelord :styrdokument historia skriftliga prov;

    Sammanfattning : "1900-talets sista decennium har gått i historiens tecken" skriver Klas-Göran Karlsson (1998 s 212). Till exempel har historia och historien fått uppsving i litteraturen, filmer, media, debatter m.m. Men inom skolans värld har ämnet fått stå tillbaka för andra ämnen, vilket 2007 kommer att ändras. LÄS MER