Sökning: "Göransson Sofie"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Göransson Sofie.

 1. 1. Branddimensionering av anslutning i KL-trä med inslitsad plåt och dymlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Felix Göransson; [2020]
  Nyckelord :Korslaminerat trä; KL-trä; Dymlingar; Branddimensionering; Brandmotstånd; Inslitsad plåt;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver och analyserar de viktigare delarna kring branddimensionering för exponerat korslaminerat trä (utan beklädnad) med avseende på anslutningar med inslitsade plåtar och dymlingar. Det är dock brist på beräkningsmetoder för sådana anslutningar. LÄS MER

 2. 2. Estetiska lärprocesser i ämnet matematik : Matematiklärares syn på att lära med flera sinnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Göransson; [2020]
  Nyckelord :Aesthetic; Learning process; Mathematics; Knowledge view; Mathematics teachers; Estetik; Lärprocess; Matematik; Kunskapssyn; Matematiklärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fotbollsspelares upplevelser av den fysioterapeutiska rehabiliteringen efter en främre korsbandsrekonstruktion : En lång rehabilitering präglad av eget ansvar, stöd och en vilja av stål - en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Eriksson; Annie Göransson; Felicia Hangasjärvi Kero; [2020]
  Nyckelord :fotbollsspelare; främre korsbandsskada; fysioterapi; patientupplevelser; rehabilitering;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige opererar sig årligen ca 1500 fotbollsspelare för en korsbandsskada och benämns vara den patientgrupp som har störst risk för en andra ruptur. För att återgå till fotboll behöver patienten fokusera på att återfå bland annat styrka och kondition vilket görs genom en rehabiliteringsplan som utformas tillsammans med en fysioterapeut. LÄS MER

 4. 4. Unconscious Decision Making and its Impact on Consumers’ Intention to Purchase Online : A Quantitative Study Investigating Consumers’ Mental Shortcuts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Göransson; Anna Quant; Ellen Rydberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Consumers often make decisions without being aware of it, also known as habitual decision making. A part of habitual decision making is mental shortcuts, which can push the consumers to unconsciously make decisions. LÄS MER

 5. 5. Den psykosociala arbetsmiljön inom IFO, barn- och familj, socialtjänsten : En organisation med förbättringspotential

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Nordqvist; Paula Rindemark; Sofie Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; psykosocial; socialsekreterare; stöd; krav; kontroll; coping;

  Sammanfattning : Abstract A well-known problem in the social services is that the professional role as a social worker is comprised of stress and poor working environment. Research has examined these problems and have described by different models how psychosocial work factors can lead to sickness and stress related illness (Göransson, Lindfors, Ishäll, Nylén, Kylin, & Sverke, 2013). LÄS MER