Sökning: "Gösta Östergren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gösta Östergren.

  1. 1. Vit i Villa! - Bildsemiotiska analyser av tidningen Vi i Villas omslagsfotografier.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Gösta Östergren; [2021]
    Nyckelord :Vithet; beteckning; stereotyp; igenkänning; Roland Barthes; Social Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidningen Vi i Villa är en annonsfinansierad gratistidning som grundades 1957, sedan dess har tidningens innehållsmässiga mål varit att ge läsaren råd och rön kring ekonomi och skötsel av villor. Under 2010-talet har Vi i Villa skickas ut till Sveriges alla villahushåll 8–10 gånger om året. LÄS MER