Sökning: "Gösta Bohman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gösta Bohman.

 1. 1. Det borgerliga blocket : Dess tillkomst och orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Widell; [2016]
  Nyckelord :Moderaterna; Högerpartiet; Bondeförbundet; Centern; Centerpartiet; Folkpartiet; Liberalerna; Jarl Hjalmarson; Gunnar Heckscher; Yngve Holmberg; Gösta Bohman; Gunnar Hedlund; Thorbjörn Fälldin; Bertil Ohlin; Gunnar Helen; Per Ahlmark; blockpolitik; riksdagsval; ATP; 1973; 1976; lotteririksdagen; alliansen; borgerliga; borgerlig; borgerligt; block; blocket;

  Sammanfattning : I slutet av femtiotalet var det ingen som kunde tro att de tre icke-socialistiska partierna Centern, Folkpartiet och Högern skulle kunna enas om något politiskt program och än mindre samsas i en regering. Med tiden förstod partierna ett efter ett att det enbart var genom en borgerlig samverkan som de skulle kunna bryta Socialdemokraternas makthegemoni. LÄS MER

 2. 2. Taltekniska slagord. En jämförande studie av fyra partiledares bruk av retoriska troper och figurer 1979 och 2010

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anders Pålsson; [2013-03-27]
  Nyckelord :retoriska troper och figurer; offentligt politiskt språk; medieanpassning; Olof Palme; Gösta Bohman; Mona Sahlin; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpLSV410, Svenska för blivande lärare, Språklig fördjupningskursHöstterminen 2012Handledare: Rickard Melkersson.... LÄS MER