Sökning: "Gösta Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gösta Persson.

  1. 1. Den solidariska välfärdsstatens gränser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Klara Persson; [2017]
    Nyckelord :Socialdemokratisk välfärdsregim; gränskontroll; identitetskontroll; skandinavisk exceptionalism; reglerad invandring; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In the autumn of 2015, border and identity controls were introduced at the Swedish border in order to control, and to some extent, also reduce the refugee flows to Sweden. This could be seen as a contrast to the Swedish identity characterized by solidarity and generosity in the national, as well as the international context. LÄS MER