Sökning: "Göte Håkansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Göte Håkansson.

 1. 1. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik De Vahl; [2016]
  Nyckelord :Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

  Sammanfattning : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. LÄS MER

 2. 2. Internkommunikation och beslutsprocesser inom Åtvidabergs FF : En kvalitativ fallstudie av Åtvidabergs FF

  Kandidat-uppsats, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Håkansson; Magnus Pehrsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The purpose of this study has been to help Åtvidabergs FF to find development opportunities by reviewing the internal communication and decision making process within the organization. In this study we have used two models, Johari window and Administrative man. Our study has two main questions. LÄS MER